Những khoảnh khắc đẹp nhất…


Có thể với bạn, đây không phải là những hình ảnh đẹp nhất…

Nhưng với mình, đây là những khoảnh khắc đáng quý trọng, khi họ là chính họ…Tears or Happiness

Cry or Smile

Love you the way you are

2 responses to “Những khoảnh khắc đẹp nhất…

  1. Pham Nguyen Tuyet Trinh

    tuyet voi!

  2. nhớ mí lão quá àh >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s